Retki- ja kulttuurijaosto

Jaosto järjestää erilaisia matkoja ja tutustumiskäyntejä sekä teatteriretkiä lähelle ja kauas. Tavoitteena on kiinnostava ohjelma, jäseniltä tulevien toiveiden mukaan.

Tapahtumien suunnittelu tehdään neljännesvuosittain siten, että esim. kevään toimintaa suunnitellaan jo vuodenvaihteessa. 

Useimmat jaoston järjestämät tapahtumat ovat maksullisia ja niihin osallistumisesta pyydetään ilmoittautumaan määräaikaan mennessä tapahtumaesittelyssä mainitulle henkilölle. Ilmoittautuminen on sitova! Maksut yhdistyksen tilille pyydettyyn päivään mennessä käyttäen ilmoituksessa mainittua viitenumeroa.

Jaoston vetäjä:

Muut jäsenet:

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN, MITÄ SILLÄ TARKOITAMME?
     
- Tapahtumaan ilmoittautunut jäsen maksaa tapahtuman hinnan välittömästi ilmoittauduttuaan ja samalla sitoutuu osallistumaan tapahtumaan. Varaamme hänelle siis paikan retkeltämme.
- Mikäli tapahtumaan ilmoittautunut henkilö peruuttaa mukaan tulonsa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, maksettu retkihinta palautetaan
-Jos peruutus tapahtuu ilmoittautumisen ja maksamisen jälkeen, ja tilalle saadaan toinen maksava henkilö, ei peruuttanut jäsen joudu korvaamaan yhdistykselle retken hintaa. Jos tilalle ei saada toista henkilö, peritään peruuttaneelta kaikki ne kustannukset mitkä yhdistys on siihen mennessä joutunut maksamaan tai jotka tullaan yhdistykseltä perimään. Tämä riippuu retken kohteen toimintatavoista, joihin yhdistys ei voi vaikuttaa.
Tilanteessa jossa yhdistys palauttaa jäsenelle retkimaksun, pidätetään siitä 5€ käsittelymaksuna.